Jaktinstruktioner

Säkerhetsföreskrifter

Jägare skall medföra vapenlicens och jaktkort
Röda hattband eller röd markering skall bäras

Du har som jägare eget ansvar för att förvissa dig om vilken riktning som är säker före dess att skott avlossas. Den person som anvisar dig ditt pass skall upplysa dig om övriga passkyttars placering och hur drevet bedrivs. I den mån du är osäker får du inte skott avlossas förrän osäkerheten är undanröjd, t.ex. genom att fråga över jaktradion.

Endast mark som finns direkt bakom viltet är kulfång.

Skottplatsundersökning får endast göras tillsammans med jaktledaren eller utsett eftersöksekipage. Eftersöksekipage finns tillgängligt för eventuella eftersök. Märkning av skottplats, se nedan.

Fält vilt ska markeras i WeHunt med plats och art.

Förbjudna skjutriktningar är markerade med orange färg i terrängen. En ensam orange markeringar visar riktning mot intilliggande passkytt.  Två eller flera orange markeringar anger inom vilken riktning det är förbjudet att avlossa skott, dvs. det är förbjudet att skjuta mellan markeringarna. Skott får avlossa så snart du kommit till passet under förutsättning av vad som anges ovan.

Efter att jakten är avblåst är det förbjudet att avlossa skott inklusive avfångningsskott. Om vilt behöver avfångas skall tillstånd inhämtas från jaktledaren.

Passet får under inga förhållanden lämnas så länge jakten pågår. Eftersök sker av särskild eftersökspatrull. Som skytt skall du efter att jakten är avblåst markera skottplats och den riktning som viltet tog. Det är förbjudet att själv eftersöka vilt som lämnat skottplatsen.

Vapen skall plundras direkt efter att jakten blåsts av. Slutstycke skall vara urtaget eller tillbakadraget.

Endast sidoskott mot bog är tillåtna. Spets-/halsskott & skott bakifrån får inte förekomma på oskadat djur.
Varje drev startas via radio och avslutas via radio, efter avslutat drev råder skjutförbud och patron ur.

Förberedelse för kontrollsök/eftersök, vid påskjutet vilt som inte är synligt

Passkytt ska märka ut skottplats i WeHunt och med 2 röda snitslar. Ta ut väderstreck på riktning som viltet gått och märk ut den med 1 röd snitsel. Informera din värd (jaktlagsmedlem) om passnummer, typ av vilt, riktning och annan viktig information. Jaktlagsmedlem rapporterar till ansvarig för eftersök.

Övrigt

Jaktradio 155 MHz, kanal meddelas på plats
Mobilnummer jaktledare 0707-597479 (Christian Rasmusson)


 Välkommen till en trevlig jaktdag på Häckeberga!

Christian, Leif, Joacim, Staffan & Roger